Robert Goličnik

Na golici
Poštar
Moj prijatelj krokodil
Veselo v Kamnik
Srčna napaka
Kaj mi nuca planinca
Ob koncu tedna
Atijev abraham
Veseli godci
Sosedov Francelj
Ponosni očka
Razigrana frajtonar'ca
Ti si rib'ca, jaz sem kit
Na martinovo
Če mi kradel boš poljube
Ansambel Goličnik